„Viva”, Fot.: Marek Straszewski, 2007

 • Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_1
  Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_2
  Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_3
  Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_4
  Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_5
  Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_6
 • Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_7
  Viva-moda-foto-Marek-Straszewski_8
Written by kcichopek876